home

BEDRIJFSPAND MOTOMANIA

Het bedrijfspand is als armenhuis gebouwd in 1905.
Daarvóór hadden er op bijna dezelfde plek al twee armenhuizen gestaan, de eerste is in 1841 afgebroken en in hetzelfde jaar voor 1195,- gulden opnieuw gebouwd.
Daar hadden diverse aannemers zich voor ingeschreven maar het kerkbestuur vond het niet nodig om voor een armenhuis meer geld uit te geven dan strikt noodzakelijk was en gunde het werk aan degene die het goedkoopst was. Zie het bestek hiernaast en klik erop als je meer over dit armenhuis wilt weten.
Nadat de laatste bewoners het armenhuis in 1962 hadden verlaten omdat het gebouw onbewoonbaar werd verklaard -het dak lekte, de kozijnen waren verrot en dakgoten ontbraken bijna overal- heeft het zo'n 10 jaar leeg gestaan voor Han het in 1973 kocht.

Na het aanvragen van de nodige vergunningen en ontheffingen kon met het verbouwen worden begonnen. Het hoofdgebouw ligt aan de straatkant en erachter staat een schuur waarin de bewoners van het armenhuis o.a. een varken hielden. Het armenhuis en de schuur waren gebouwd voor 3 gezinnen, dus moest de boel worden doorgebroken zodat er één ruimte ontstond om in te wonen en te werken.
Han wilde daarna  een stukje aan de schuur bouwen om iets meer ruimte te hebben voor het sleutelen aan zijn Alvis en de Triumph motorfiets en had hier van de betreffende ambtenaar van de gemeente mondeling toestemming voor gekregen zodat hij daar alvast aan kon beginnen voordat de hele papierwinkel daarvoor rond was. Maar dat je aan alleen het woord van een ambtenaar niet genoeg hebt bleek wel toen de verbouwing klaar was en de papieren daarvoor eindelijk teruggestuurd werden met de mededeling: Afgewezen!
Er werd gedreigd met een bulldozer die op Han zijn kosten zou worden ingezet omdat de aanbouw weer moest worden afgebroken en hij dat weigerde vanwege de mondelinge ambtelijke toezegging. Hij besloot de zaak voor de rechter te laten komen en moest tot aan
de Hoge Raad in Den Haag gaan om eindelijk in het gelijk gesteld te worden. Sinds die tijd hangt er een bordje in de nok van de schuur met de tekst: Justitia Vincit!  

VILLA OMEGA

Achter de schuur van de drukkerij staat nog een heel oud arbeidershuisje, hoe oud is niet precies te achterhalen, maar het stond er al in 1832, zover gaan de koopakten terug (In de eerste koopakte werd het verkocht voor 200,- gulden!). 
Tot 1980 was dat huisje bewoond maar toen het leeg kwam te staan was dat voor Han en Lies een perfecte plek, want er kwamen steeds meer mooie oude boekdrukmachines in de drukkerij te staan, waardoor er steeds minder woonruimte overbleef. Ook was het niet echt prettig om dag en nacht de lucht van de drukinkten en schoonmaakmiddelen in te ademen.

Beklemrecht

home